logo Kracht & Balans
homewiewatwaaromhoecontactwerkprive


 
Intake
Coachingstraject
Afronding
AFRONDING

Aan het eind van het traject kijkt u in een afrondend gesprek samen met de coach terug op wat u geleerd heeft en welke betekenis dit in uw leven heeft gekregen. Wanneer u in overleg met uw werkgever een traject volgt, ontvangt uw werkgever een rapportage met informatie over het doel van het traject, de coachvraag en de werkwijze gedurende het traject. Uw werkgever krijgt geen inzicht in vertrouwelijke gegevens. Na afloop van het traject heeft u waarschijnlijk nog een evaluatiegesprek met uw werkgever. Op verzoek kan de coach van Kracht en Balans hierbij aanwezig zijn.

kracht & Balans

copyright adFIRST