logo Kracht & Balans
homewiewatwaaromhoecontactwerkprive


 
Werknemer
 
Werkgever
 
Projectteamcoaching
Coachen aan de vergadertafel
Voice Dialogue
Tarieven
Tarieven coaching
Tarieven HRM-advies
Voorwaarden
Kracht en Balans hanteert verschillende tarieven.Voor maatwerktrajecten kunt u om een passende offerte vragen.

Voor het inwinnen van HRM-advies geldt een tarief van € 120, = excl. btw per uur.

Een bilateraal overleg met de HRM-adviseur van Kracht en Balans duurt gemiddeld vijf kwartier. Bilaterale overleggen vinden plaats in Amsterdam, tenzij u hierover andere afspraken maakt met de HRM-adviseur.

Indien u een HRM-adviseur wilt inhuren die u tijdelijk een aantal uur per week ondersteunt bij personele en organisatorische aangelegenheden geldt een tarief van € 100, = excl. btw per uur (vanaf 4 uur per week). Eventuele reiskosten worden in rekening gebracht.

OPDRACHTBEVESTIGING
Het adviestraject bij Kracht en Balans start met een kennismakingsgesprek. Daarna ontvangt u een opdrachtbevestiging in tweevoud. Wanneer u een getekend exemplaar van de opdrachtbevestiging aan Kracht en Balans retour zendt, wordt daarmee de offerte akkoord bevonden. Evenals de leveringsvoorwaarden (zie verder) van Kracht en Balans.

kracht & Balans

copyright adFIRST