logo Kracht & Balans
homewiewatwaaromhoecontactwerkprive


 
Werknemer
 
Werkgever
Human Resource Management
Coaching en advies
Plan van aanpak bij ziekte
 
Projectteamcoaching
Coachen aan de vergadertafel
Voice Dialogue
Tarieven
PLAN VAN AANPAK BIJ ZIEKTE

Een medewerker die ziek thuis zit, ontvangt gewoon zijn salaris. U betaalt dit. De Wet Verbetering Poortwachter vereist bovendien dat u zich inspant om uw werknemer succesvol te laten re-integreren.

Hoe langer iemand thuiszit, hoe lastiger de re-integratie. Werk is een sociaal maatschappelijk anker. Als het medisch gezien mogelijk is, is (gedeeltelijk) blijven werken vaak de beste optie. Ook na de diagnose van een ernstige ziekte.

Blijven werken heeft een stimulerende functie. Het geeft houvast in een leven dat al genoeg veranderd is. Wat kunt u doen als manager? Wat wilt u met de medewerker afspreken? En hoe verwoordt u dit in het plan van aanpak voor het UWV? In Kracht en Balans vindt u een deskundige sparringpartner.

kracht & Balans

copyright adFIRST