logo Kracht & Balans
homewiewatwaaromhoecontactwerkprive


 
Werknemer
 
Werkgever
Human Resource Management
Coaching en advies
Plan van aanpak bij ziekte
 
Projectteamcoaching
Coachen aan de vergadertafel
Voice Dialogue
Tarieven
COACHING EN ADVIES

Wanneer u als manager merkt dat het niet goed gaat met een medewerker, geeft u uw medewerker de gelegenheid om zich te verbeteren. Maar hiernaast is het uw verantwoording om dit in goede banen te leiden.

Wanneer u ziet dat dit niet lukt, kunt u ervoor kiezen de medewerker tijdelijk te laten coachen. Een coach heeft een andere pet op, kijkt met andere ogen en stelt andere vragen. Zijn rol is neutraal en onafhankelijk. Daardoor gaat de medewerker makkelijker aan de slag met wat hij kan veranderen.

Als manager kunt u ook kiezen voor een traject waarin u uw medewerker zelf blijft begeleiden, terwijl u zich laat adviseren over hoe u daarbij te werk kunt gaan. Als derde mogelijkheid kunt u ook zelf gecoached worden. Om รบ te helpen u het coachend leiderschap meer eigen te maken. Daar plukt niet alleen u, maar ook uw medewerker, de vruchten van.

kracht & Balans

copyright adFIRST